Kidz on Fuzz, electro, Oslo

Kidz on Fuzz

 

 

 

 

Photos from John Dee, Oslo Norway 9 February 2008