LUSH, 4AD

Lush

 

Photos taken at Subterranea, London 1989