Valta Stallet; Välta Stället; NGBG gatufest; Full mitt på dan; Malmöitisk diverserock;

Välta Stället

 

 

 

 

 

Photos from NGBG gatufest Malmo Sweden 3 September 2022